• 183

    محمدرضا شاه پهلوی، بازدید از بیمارستان عیادت بیماران

    احوالپرسی و عیادت بیماران

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی