جلسه 136 فیزیک یازدهم - به هم بستن مقاومت‌ها 10 و تست ریاضی خ 96 - مدرس محمد پوررضا

170
برای مشاهده لیست کامل فیلمها به سایت همیار فیزیک مراجعه کنید:
www.hamyarphysic.ir
آموزش مبحث " به هم بستن مقاومت‌ها 10 و تست ریاضی خ 96" در فیزیک یازدهم که توسط مهندس محمد پوررضا مدرس فیزیک و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است.
hamyarphysic
hamyarphysic 0 دنبال کننده