• 321

    اصطلاح سنگ صبور یا همدرد به انگلیسی

    شاید بعضی از شماها همچین شخصی رو در زندگیتان داشته باشید

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی