• 137

    مفهوم تراز پایه ساختمان؛ بررسی عوامل موثر بر محل تراز پایه سازه و تغییر در برش پایه ساختمان

    تعریف مفهومی تراز پایه ساختمان و بررسی عوامل موثر بر تعیین محل تراز پایه سازه برای دریافت این آموزش به آدرس زیر مراجعه کنید: https://sbz.one/art66

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی