تلفظ کلمات Close & Women

182
یک نکته ی بسیار مهم و کاربردی
Amir.Ch
Amir.Ch 0 دنبال کننده