• 5,183

    آواز زیبای رحمان تک دهقان برنده ی فینال قسمت دوازدهم عصر جدید

    خوانندگی موسیقی سنتی و آواز توسط رحمان تک دهقان که برنده ی قسمت 12 برنامه عصر جدید شد


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی