• پلنگ در شیراز یا هند

    پلنگی که از هند سر از شیراز درآورد از روز گذشته فیلمی تحت عنوان حمله پلنگ به مردم شیراز در حال انتشار است که این فیلم قدیمی مربوط به فرار پلنگ در یکی از مناطق هند می باشد

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی