• 246

    کنایه رضا رفیع در تلویزیون : ابر نگاه کرد به پایینش! دید هیچ مسئولی نیست! بارید!

    کنایه سنگین رضا رفیع مجری تلویزیون : ابر نگاه کرد به پایینش! دید هیچ مسئولی نیست! بارید!


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی