داغترین‌ها: #انتخابات

برنامه‌‌نویسی در اولین موسسه شتابدهی استعداد پل استار

236
ابزار کمک آموزشی اعم از ساده یا پیچیده در جهت تسهیل در امر آموزش و یادگیری بکار می‌روند.این ابزار به دلیل ادغام آموزش تئوری و عملی با یکدیگر موجب تثبیت یافته‌ها در ذهن کودک و نوجوان می‌گردد.
ربات وارز یکی دیگر از ابزارهای آموزشی برای یادگیری مهارت ارزشمند برنامه‌‌نویسیست.
01334911
www.poulstar.com