• روش کار فلزیاب آنتنی فرکانسی

    نحوه کار شعاع زنی فلزیاب آنتنی نحوه کار شعاع زنی فلزیاب آنتنی طبق عملیات مختصات یابی میباشد و مختصات یابی دارای اصول علمی خود میباشد ولی این نحوه کار شعاع زنی در رابطه با فلزیاب انتنی کاربرد دارد که ساختار طراحی مدار ان طبق اصول رادار باشد و بنابر فرکانس عمل نماید و فلزیاب انتنی راداری فرکانسی با تنظیمات تفکیک ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD دارای نحوه کار شعاع زنی با روش اصولی مختصات یابی میباشد زیرا مدار ان و تنظیمات ان طبق اصول را رادار طراحی شده است

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی