• 381

    ترمزهای هنر را رها کن | استاد علی خلیلی فر

    ترمز ها در هنر را رها کن همه ما تجربه کرده ایم که افکاری در ذهن ما در حال گردش است، که تو نمی توانی موفق بشوی، تو استعداد نداری، تو جذاب نیستی، هیچ امیدی به موفقیت تو نیست، تو در کنکور هنر موفق نمی شوی، تو نمی توانی گالری هنری بزنی، و هزاران افکاری که فقط ترمز هستند و اجازه حرکت نمی دهند تا به خود واقعیت تبدیل بشی! خبر خوب این است که هیچ مشکلی در درون واقعی تو وجود ندارد. برای دیگر فایل های تصویری و صوتی به BABANART.COM مراجعه کنید. نخستین مرجع تغییر و تحول در هنر

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی