• 401

    کتاب کار با علی خادم الرضا | فصل اول قسمت پنجم | معرفی کتاب با چرا شروع کنیم ؛ راهبران بزرگ چگونه الهام بخش می شوند؟ Start with why. نویسنده کتاب سایمون سینِک Simon Sinek.

    کتاب کار با علی خادم الرضا | فصل اول قسمت پنجم | معرفی کتاب با چرا شروع کنیم ؛ راهبران بزرگ چگونه الهام بخش می شوند؟ Start with why. نویسنده کتاب سایمون سینِک Simon Sinek. کتاب کار مجموعه ویدئویی علی خادم الرضا است که در آن کتابهای خوب و مفید در حوزه های کارآفرینی، کسب و کار، مدیریت، مدیریت استراتژیک، بازاریابی، فروش، توسعه شخصی و تمام حوزه های مرتبط با فضای کسب و کار معرفی می شود. ------- وبسایت آموزش کارآفرینی و مدیریت کسب و کار علی خادم الرضا مدرس و مشاور کارآفرینی و توسعه کسب و کار DBA کارآفرینی دانشگاه تهران MBA مدیریت استراتژیک Elearnever سوئد MBA مدیریت بازاریابی Elearnever سوئد MBA مدیریت کسب و کار از سازمان فنی حرفه ای کشور کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه تهران


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی