• 428

    فصل سوم ریاضی یازدهم انسانی

    دوره پیش رو به آموزش ریاضی یازدهم انسانی، دوره دوم متوسطه می پردازد. برای مشاهده ادامه آموزش ها به سایت عینکی به آدرس زیر مراجعه کنید: http://yon.ir/gbmO5 مدرس: مهندس شهربانو دوستی

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی