• 170

    آیا شما هم در سازمان تان هفت خوان رستم دارید؟

    در برخی از سازمانها برای گرفتن مرخصی باید از هفت خوان رستم عبور کرد گروه آموزشی ارشیا دکامی https://www.dekami.com/

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی