• 765

    حفظ خونسردی در هنگام زلزله ! طنز

    وقتی زلزله میاد آرامش خودتونو حفظ کنید... زندگی زیباست !

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی