• 178

    وقتی که شیوع ویروس کرونا باعث همدلی و صمیمیت بیشتر مردم ایران و چین می شود.

    کمکهای ارسالی از سوی ایران به چین در ادامه شیوع ویروس کرونا و تقدیر چین از این همدلی و صمیمیت


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی