فرکانس فلزیاب تصویری کانیون
  • فرکانس فلزیاب تصویری کانیون

    برترین فرکانس برای فلزیاب یا بهترین فرکانس برای فلزیاب برای کدام فلزیاب مطرح میگردد و بهترین فرکانس برای فلزیاب برای کدام فلزیاب بالاترین کارایی را دارد و اصلاً بهترین فرکانس برای فلزیاب همان فرکانس پایین است در رابطه با هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتور بهترین فرکانس میتواند فرکانس پایین باشد ولی فرکانس پایین در این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها عمق فلزیاب را افزایش می دهد یا در عمق این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها اثری ندارد فرکانس پایین در این دسته فلزیاب ها در ابتدا موجب میگردد که ثبات در تشخیص نسبت به وضعیت مواد معدنی و منابع و سنگ ها و کانیها افزایش یابد در رابطه با قدرت عمق یا افزایش قدرت عمق فرکانس پایین در این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها تاثیر ان چندانی نخواهد داشت و نهایت 10 تا 15 درصد به عمق نهایی نسبت به فلزیاب یا دستگاه ها با فرکانس بالا از همین دسته را خواهد داشت فرکانس پایین در این دسته دستگاه ها یا فلزیاب ها قدرت تشخیص برای فلزات غیر مغناطیس یا با مغناطیس کم مانند طلا را در عمق زیاد بخصوص در روش حرکتی یا AC افزایش نمی دهد اشکال فرکانس پایین در این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها این است که این نوع فلزیاب ها یا دستگاه ها در صورت دارا شدن فرکانس بسیار پایین اهداف بزرگ را بصورت OVERLOAD تشخیص داده و توده های نمک و مواد معدنی و سیلیس و کوارتز و رسوبات را نیز در این وضعیت بعنوان یک هدف یا طلا با ابعاد بزرگ نشان می دهد

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی