• 173

    سهامداران فولاد نطنز | صاحب فولاد نطنز

    شرکت فولاد نطنز توانست با درک نیازها و شرایط موجود چشم انداز خود را در افق جدید صنعت و اقتصاد کشور تعریف نموده وبا اتخاذ استراژی مناسب و کارآمد و تدوین برنامه های جدید برتمامی مشکلات فائق آمده گسترش نگاه خود را به بازار های داخل و خارج وسعت بخشد

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی