• 346

    درز انقطاع ساختمان: نحوه محاسبه درز انقطاع در ساختمان و بررسی ضوابط مربوط به آن

    بررسی دقیق نحوه محاسبه درز انقطاع در ساختمان بر اساس ضوابط و قوانین مربوط به آن در ویرایش چهارم آیین نامه 2800 برای دریافت این آموزش به آدرس زیر مراجعه کنید: https://sbz.one/art36

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی