پلان تیر ریزی سقف تیرچه بلوک وتعیین جهت تیرچه ها در Etabs

705
بررسی پلان تیر ریزی سقف تیرچه بلوک درایتبس و تعیین جهت تیر ریزی سقف در انواع سیستم سازه ای
برای دریافت این آموزش به آدرس زیر مراجعه کنید:
https://sbz.one/art43
sabzsaze
sabzsaze 0 دنبال کننده