• 534

    پلان تیر ریزی سقف تیرچه بلوک وتعیین جهت تیرچه ها در Etabs

    بررسی پلان تیر ریزی سقف تیرچه بلوک درایتبس و تعیین جهت تیر ریزی سقف در انواع سیستم سازه ای برای دریافت این آموزش به آدرس زیر مراجعه کنید: https://sbz.one/art43

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی