• درباره نمایش

    سرویس کاربر محور اشتراک ویدیوی نمایش.
    نمایش با ایده ی ایجاد یک سرویس اشتراک ویدئو با استفاده از آخرین تکنولوژی های روز و رفع نیاز عمده ی کاربران طراحی و ایجاد گردید.