• 553

    انیمیشن آموزش تزریق آمپول به روش صحیح

    این انیمیشن برای آموزش تزریق با آمپول Enbrel به کودکان تهیه شده است.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی
  • هیچ اطلاعاتی در این لیست نیست.