سیل شدید در خانیک

khanik
744 بازدید 4 سال پیش

باران و سیل در خانیک

khanik
439 بازدید 4 سال پیش

برات 1384

khanik
520 بازدید 4 سال پیش

برات 1387

khanik
617 بازدید 4 سال پیش

بناهای تاریخی خانیک

khanik
638 بازدید 4 سال پیش

چشمه

khanik
615 بازدید 4 سال پیش

تصاویری از سالها قبل

khanik
647 بازدید 4 سال پیش
نمایش بیشتر