به یک نگاه ، زمینگیر را به راه انداخت ... معین تبریزی

198
به یک نگاه ، زمینگیر را به راه انداخت
نگارِ من که نگاهش چو صد توانبخش است

شعر معین تبریزی در مورد رشته توانبخشی
moeinevis
moeinevis 0 دنبال کننده