• 135

    ایرادات فرزند و همسر

    ایرادات دیگران را کوه می بیند و ایرادات خودش را تپه

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی