روش ساخت تله توسط عنکبوت دریچه ساز

740
طول عنکبوت دریچه ساز حدود 2.5 سانتیمتر است و البته تا 4 سانتیمتر نیز گزارش شده است. این عنکبوت 8 چشم دارد که یک جفت در قسمت وسط و بقیه در دو بخش 3 تایی در طرفین آن قرار گرفته است. "دریچه ساز" از توانایی خود برای ساخت تله به منظور شکار استفاده می کند.
1 سال پیش
موبنا
موبنا 1 دنبال کننده