• 138

    نمایش صوتی داستان«مردی که سایه شد» نویسنده «پونه شاهی»

    برنامه شماره پنجاه‌و‌پنجم نمایش صوتی آکادمی داستان‌نویسی کانون فرهنگی چوک داستان«مردی که سایه شد» نویسنده «پونه شاهی» راوی: مهدی رضایی

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی