• 92

    پوشیدن لباس محافظ پزشکی چه حسی به شما می دهد؟

    پوشیدن لباس محافظ پزشکی چه حسی به شما می دهد؟ می توان حس پرستارانی را که در گرمای تابستان و زیر آفتاب تند ساعتها با لباس محافظ بر تن کار می کند، درک کرد! آنها بعد از اتمام کارشان این شکلی می شوند! مردم در وضعیت نسبتا امن، نباید فراموش کنند که این امنیت را مدیون پزشکان و پرستارانی هستند که در این شرایط کار می کنند.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی