پوشیدن لباس محافظ پزشکی چه حسی به شما می دهد؟

149
پوشیدن لباس محافظ پزشکی چه حسی به شما می دهد؟
می توان حس پرستارانی را که در گرمای تابستان و زیر آفتاب تند ساعتها با لباس محافظ بر تن کار می کند، درک کرد! آنها بعد از اتمام کارشان این شکلی می شوند!

مردم در وضعیت نسبتا امن، نباید فراموش کنند که این امنیت را مدیون پزشکان و پرستارانی هستند که در این شرایط کار می کنند.
1 سال پیش
# چین
mahdi zalzade
mahdi zalzade 0 دنبال کننده