• 184

    افزایش قیمت ارز و کرونا باعث افزیش قیمت مسکن!

    وزیر راه و شهرسازی: افزایش قیمت ارز و بیماری کرونا باعث افزیش بی رویه قیمت مسکن در کشور شده است

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی