• وابستگی های شدید و ریسمان های انرژیکی-راز ساده

    با تعلقات و وابستگی های شدید ریسمانهای انرژیکی بین چاکراها ایجاد میشود که باعث استرس و بیماری است.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی