معرفی کتاب تمیزلیک به زبان ترکی آذربایجانی

175
صبح یک روز آفتابی خرگوش با خوشحالی از خانه خارج شد او درحالی که ترانه میخواند به سوی جنگل می رفت. خرس در خواب عمیق بود و در خواب کندوی عسل می دید. خرس با صدای خرگوش از خواب بیدارشد. این کتاب در12 صفحه وزیری رنگی مصور با موضوع ”داستان حیوانات“در سال 1398 به زبان ترکی آذربایجانی توسط انتشارات دنیزچین به چاپ رسید. شما هم‌اکنون می‌توانید از طریق همین صفحه سفارش خود را در سایت باریش سسی ثبت نمایید.

https://www.barishsesi.com
https://www.instagram.com/barishsesi/
https://telegram.me/barishsesi