• 347

    نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری

    یکی از نرم افزاهای مورد نیاز برای داوطلبان کنکور سراسری استفاده از نرم افزار انتخاب رشته مجازی است . در این صفحه به بررسی ویدیویی نرم افزار انتخاب رشته مجازی می پردازیم .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی