اضافه کردن مخاطبین به دفترچه تلفن در پنل پیامک

97
اضافه کردن مخاطبین به دفترچه تلفن در پنل پیامک. قابلیت گروه بندی و افزودن نامحدود خصوصیت ها به هر هرگروه بصورت دلخواه.
https://modirpayamak.com/use-the-texting-phonebook
سایت ما: modirpayamak.com شماره تماس: 02191028480
modirpayamak
modirpayamak 0 دنبال کننده