ترتیب رویش دندان

73
در این فیلم ترتیب رویش دندان های شیری و جایگزینی شان با دندان های دائمی به تفکیک سن نمایش داده شده است. در دندانپزشکی کودکان اطلاع از این توالی برای یک دندانپزشک اطفال و دندانپزشک بسیار مهم است.
کلینیک تخصصی دندانپزشکی Dencare تلفن: 02122023658 وبسایت: www.dencareclinic.com
DrBozorg
DrBozorg 0 دنبال کننده