نرم افزار وجوه TarazPouyesh

129
چه کمبودی را در این مورد احساس میکنید؟
نرم افزارهای مهندسی #ترازپویش ، بهترین و به روزترین راهکارهای مدیریت سازمان را در اختیار شما مدیران قرار می دهد.
مسئله #وجوه و #دریافت_و_پرداخت شاید مهم ترین اتفاقی است که در هر شرکت یا سازمانی رخ می دهد. بنابراین باید به بهترین شکل به آن رسیدگی شود.
Cell: 021- 41293000
Web: www.tp-co.com
Mail: info@tp-co.com
tarazpouyesh
tarazpouyesh 0 دنبال کننده