تمرین بوکس با توپ تنیس هدبندی

1,908
حسام عزیزی شاگرد محمدحسین قنبرپور مربی بین المللی بوکس در حال تمرین با توپ تنیس هدبندی است . این تمرین فوق برنامه برای دید و سرعت بوکسور همچنین عکس العمل استفاده میشود