فاصله ای یک قدمی تا رویا در طبیعت زیبای هالیدشت

400
روستایی بکر در دل کوه و جنگل با اقیانوسی از ابر به نام هالی دشت یا هلو دشت که در منتهی‌الیه جنوبی دهستان لات لیل و شهرستان املش قرار دارد. جاده‌ای که از لات لیل به سمت هالی دشت می‌رسد کوهستانی و دیدنی‌ست. اگر کسی عاشق خوردن صبحانه‌ای محلی یا درست کردن آتش برای پختن کباب باشد هالی دشت مکان مناسبی برای تفریح است.
https://gamame.me
gamame.me
gamame.me 0 دنبال کننده