• 240

    ثبات در بازار ارز، سياست فشار حداکثري آمريکا را شکست داد

    رييس کل بانک مرکزي گفت: ثبات در بازار ارز، سياست فشار حداکثري آمريکا را شکست داد.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی