• سکته قبلی در کمین جوانان- یک ویدیوی بسیار تاثیرگذار

    یکی از علل اصلی سکته قلبی در ایران، مصرف روغن های با ترانس بالا می باشد.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی