دعای بسیار مجرب دفع چشم زخم

61
به جای خرافاتی مثل تخم مرغ شکوندن که هیچ منبع روایی و حدیثی نداره و باعث هزار گناه بدبینی و گمان بد زدن میشه این دعای فوق العاده عالی و مجرب را با وضو بخوانید :
دعایی خاص که باعث برگشته شدن اثر چشم زخم به فرد حسود و چشم شور شده و اثر شرّ چشم زخم به چشم زننده برمیگردد!