آخرین وضعیت رنگ بندی کرونا

29
حریرچی، معاون کل وزیر بهداشت گفت: بیش از ۵۰ درصد شهرستان‌های کشور در وضعیت نارنجی و قرمز قرار دارند. متاسفانه ۲۲۷ شهرستان کشور در وضع قرمز و نارنجی قرار دارند. مجموع شهرستان‌های زرد و آبی ۲۲۱ شهرستان است.
Milad Beiki
Milad Beiki 39 دنبال کننده