• 201

    فصل های پایان نامه برای دانشجویان ارشد و دکتری (مهرداد حمصیان)

    دانشجويان ارشد و دكترا در شروع به كار پايان نامه ميبايست فصل های پايان نامه را بدانند. فصل های پايان نامه اغلب در بسياری از دانشگاه ها به ٥ فصل كلی تقسيم مي شود. پايان نامه مثل يك داستان است كه فصل هاي آن به يكديگر وابسته هستند. نمی توان بدون اطلاع از جزئيات فصل ها شروع به نوشتن پايان نامه نمود.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی