افزایش ایمنی ورزشکاران ورزش های خشن با کلاه محافظ هوشمند

1,094
بر روی این کلاه محافظ یک سیستم کنترل و نظارت موسوم به InSite نصب شده که قادر به شناسایی و بررسی شدت ضربات وارده به ۵ نقطه مختلف سر است. در صورتی که این سیستم تشخیص دهد تعداد و شدت ضربات واردشده به سر در حال عبور از حد مجاز است، پیام هشداری را برای رایانه یا گوشی تعریف شده توسط سیستم ارسال می کند.
موبنا
موبنا 1 دنبال کننده