• 71

    بازدهي کوتاه مدت و بلند مدت بورس با هيچ بازار ديگری قابل مقايسه نيست

    وزير اقتصاد: بازدهي کوتاه مدت و بلند مدت بورس با هيچ بازار ديگه اي قابل مقايسه نيست.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی