مراحل ساخت مسجد خانیک

625
khanik
khanik 0 دنبال‌ کننده
روستای جدید خانیک
شروع 1386
khanik
khanik 0 دنبال کننده