• 543

    مراحل ساخت مسجد خانیک

    روستای جدید خانیک شروع 1386


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی