• 698

    هر کجا هستی به خدا توکل کن...سپس به خودت بگوی که تنها اوست که درهر لحظه حافظ وحامی من است.. %

    https://www.namayesh.com/esarmir https://www.facebook.com/Googlegheraat/videos/457509171828487 ABDOLSAMAD عبدالصمد GHERAATI قرائتی


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی