• 128

    ما طرفداران حضرت عیسی هستیم !!! کلیپ 10 #شیخ_قمی #تبلیغ_غرب #tablighgharb

    یهودیان فریسی و تنفر از حضرت اسماعیل و حضرت جبرئیل ع پولس طرسوسی و تنفر او از حضرت اسماعیل ع پولس طرسوسی و انکار نخست زادگی حضرت اسماعیل ع


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی