• 359

    چرا به اهداف خود نمی رسیم؟

    چرا به اهدافی که برای خود تعیین می کنیم نمی رسیم؟ چگونه باید هدف گذاری کنیم و چه باید بکنیم تا بتوانیم به هدف خود برسیم؟ تفاوت انسانهای موفق و ناموفق در هدف گذاری چیست؟

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی