• 485

    موهای کاشته شده امکان ریزش دارند؟

    موهای کاشته شده امکان ریزش دارند؟ در دو مورد امکان ریزش دارند. مورد اول: به دلیل ضعف تکنیک کاشت است که در کوتاه مدت ریزش دارد و دلیل این اتفاق کاشت موی مرده یا نیمه مرده و یا کاشت موی زنده در محل مرده است. مورد دوم: برداشت مو از منطقه ای برداشت می شود که استعداد ریزش دارد یعنی از بانک موی واقعی برداشت نشده است.(کلینیک کاشت مو دکتر رضایی- 02122232380-09121180588- http://hairiran.com)


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی