• 326

    آموزش الگوریتم انتخاب رشته استاد افشار 8 (انواع گزینش)

    در این جلسه به اموزش انواع گزینش در دانشگاه ها که به دو صورت متمرکز و نیمه متمرکر می باشد و شرایط پذیرش ان ها توسط استاد افشار پرداخته میشود

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی