آموزش الگوریتم انتخاب رشته استاد افشار 8 (انواع گزینش)

435
در این جلسه به اموزش انواع گزینش در دانشگاه ها که به دو صورت متمرکز و نیمه متمرکر می باشد و شرایط پذیرش ان ها توسط استاد افشار پرداخته میشود
mahdi_fazeli
mahdi_fazeli 0 دنبال کننده